Naprawa opon diagonalnych łatami

Naprawa opon diagonalnych przy użyciu wkładów

Wkłady do opon diagonalnych są przeznaczone do napraw pogwoździowych , wzmacniających oraz sekcyjnych w dowolnym naprawialnym obszarze opony diagonalnej. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wkładu zapewnia optymalna elastyczność w strefie szczególnie gwałtownych, ekstremalnych odkształceń boku i barku opony. Wkładki stabilizujące na końcówkach kordu zapobiegają przecięciom obwodowym. Specjalnie dobrane kolejne warstwy łaty zapewniają jednorodne połączenie, szczelność, oraz doskonałą współpracę z naprawioną oponą.Dzięki zastosowaniu specjalnych włókien przewyższających swą wytrzymałością nawet stal są bardzo wytrzymałe i elastyczne, nie pękają na końcówkach kordu oraz nie występuje odseparowanie drutów od gumowego pokrycia.
1 Po zdemontowaniu opony należy ocenić czy opona kwalifikuje się do naprawy. Przemoczona opona musi być wysuszona przed naprawą.
2 Miejsce wokół uszkodzenia należy oczyścić.
3 Od zewnętrznej i wewnętrznej strony przy pomocy sondy spiralnej określ rozmiar uszkodzenia.
4 Umieść oponę w rozwieraczu w celu łatwiejszego dostępu do wnętrza opony.
5 Używając kredy zaznacz współrzędne uszkodzenia.
6

6. Dokładnie zmierz maksymalną długość i szerokość uszkodzenia, uszkodzenie wymiarujemy w dwóch kierunkach : R radialnym (przebieg nitek osnowy) oraz A osiowy (obrotu koła), a następnie w Tabeli doboru wkładów sprawdź, jaki wkład naprawczy należy zastosować.
7 Wybrany na podstawie tabeli wkład wycentruj na uszkodzeniu zwracając uwagę żeby strzałka na wkładzie skierowana była do stopki opony i w odległości 10mm od krawędzi wkładu zaznacz kredą obszar do szorstkowania.
8 W zależności od wielkości uszkodzenia wybierz odpowiednie wypełnienie. Przy uszkodzeniu wielkości do 6mm możemy zastosować sznury kołki , grzybki , w przypadku większych uszkodzeń mieszanką samowulkanizującą na zimno Masilla Autovulcanizante A+B.
9 Jeżeli wypełnienie stanowi sznur lub TG PLUG to wypełnienie instalujemy w pierwszej kolejności , w przypadku mieszanki Masilla Autovulkanizante ubytek możemy wypełnić po zainstalowaniu wkładu naprawczego.
10 Przy pomocy szlifierki wolnoobrotowej zeszlifuj wcześniej zaznaczony obszar pod wkład naprawczy wewnątrz opony zwracając uwagę żeby nie dotrzeć do warstwy kordu.
11 Po zakończeniu szorstkowania czyścimy dokładnie całą oponę , w tym miejsce szorstkowania ręczną szczotką mosiężną. Zebrany szczotką ścier gumowy usuwamy odkurzaczem (nie przedmuchiwać sprężonym powietrzem).
12 Usuń folię zabezpieczającą z wkładu naprawczego od strony aktywnej gumy.

13
Tak przygotowana powierzchnie oraz wkład naprawczy pokryj Cemento Especjal możliwie szybko, bo w przeciwnym razie guma utlenia się pogarszając zdolności wulkanizacyjne. Pozostaw do całkowitego odparowania rozpuszczalnika ( kilka minut w zależności od warunków panujących w warsztacie).
14 Wyjmij oponę z rozwieracza tak żeby była w luźnym położeniu.
15 Nie dotykając palcami aktywnej gumy użyj folii uprzednio zdjętej z wkładu podłóż pod końcówki wkładu tak żeby środek wkładu był niezabezpieczony folią
16 Wycentruj wkład na uszkodzeniu przyłóż i dociśnij łatę.
17 Usuń całkowicie folię i dociśnij pozostałą część wkładu.
18 Używając rolki dociśnij wkład od jej środka na zewnątrz wyciskając w ten sposób powietrze.
19 W przypadku opony bezdętkowej oszorstkowana powierzchnie wokół wkładu pokryć TG SEL.

Pełny proces wulkanizacji w temperaturze 20°C trwa około 70 godzin. Proces wulkanizacji trwający 2-3 godziny pozwala na montaż. Normalna eksploatacja nie powinna nastąpić przed upływem 6 godzin przy większych uszkodzeniach jeszcze dłużej. Świadczone usługi nie mogą narażać na niebezpieczeństwo korzystających z nich ludzi. Osoba wykonująca usługę bierze na siebie odpowiedzialność i zobowiązana jest do wykonywania jej zgodnie z wymogami technicznymi i technologią napraw producenta materiałów naprawczych do ogumienia samochodowego. Należy stosować procedury i technologie akceptowane przez producenta materiałów naprawczych.

Komentarze są wyłączone.