Naprawy

Technologia naprawy dętek i opon

Pierwszą czynnością przed rozpoczęciem naprawy wulkanizacyjnej jest lokalizacja uszkodzenia z zewnętrznej strony a następnie demontaż z felgi. Następnie należy dętkę lub oponę poddać dokładnym oględzinom aby ocenić jej przydatność do eksploatacji po wykonaniu naprawy.

Świadczone usługi nie mogą narażać na niebezpieczeństwo korzystających z nich ludzi. Osoba wykonująca usługę bierze na siebie odpowiedzialność i zobowiązana jest do wykonywania jej zgodnie z wymogami technicznymi i technologią napraw producenta materiałów naprawczych do ogumienia samochodowego. Należy stosować procedury i technologie akceptowane przez producenta materiałów naprawczych.

W zależności od elementu naprawianego dobieramy odpowiednie materiały naprawcze.
1. Do naprawy dętek stosujemy łaty do naprawy przebić i pęknięć w dętkach. Wulkanizacja przebiega w temperaturze otoczenia. Technologia wulkanizacji na zimno nie wymaga użycia specjalistycznych pras do wulkanizacji oraz zapewnia krótki czas realizacji naprawy. Uzyskujemy połączenie trwałe i odporne na rozdzielenie mimo nagrzewania się opony.
2.

Naprawa opon jest bardziej skomplikowana. Naprawa dzieli się na dwa podstawowe etapy:
a) Pierwszy etap ma na celu zabezpieczenie zewnętrznych warstw opony przed przenikaniem brudu oraz wody . Przy uszkodzeniu wielkości do 6mm możemy zastosować sznury kołki , grzybki , w przypadku większych uszkodzeń mieszanką samowulkanizującą na zimno Masilla Autovulcanizante A+B.Obszar objęty naprawą oczyścić (nie należy używać benzyny)następnie używając odpowiednich narzędzi należy przygotować otwór właściwy do rodzaju wypełnienia. Przemoczona opona musi być wysuszona przed naprawą.
b) Drugi etap ma za zadanie wzmocnienie uszkodzonej konstrukcji opony. Poslugując się tabelą należy dobrać odpowiedni wkład. Następnie przyłożyć wkład zgodnie z kierunkiem na środku uszkodzenia i kredą zaznaczyć w oponie obszar większy o ok. 1 cm od wybranego materiału naprawczego. Używając szlifierki wolnoobrotowej (żeby nie przypalić gumy) i właściwej ściernicy zszorstkować zaznaczony obszar. Mechanicznie szorstkowana powierzchnia jest bardziej aktywna chemicznie. Usunąć pył szczotką drucianą i odkurzaczem (nie przedmuchiwać sprężonym powietrzem). Oszorstkowanej powierzchni nie dotykać. Możliwie szybko posmarować aktywatorem Cemento Especjal. W przeciwnym razie aktywna chemicznie guma utlenia się pogarszając zdolności wulkanizacyjne. Odczekać kilka minut do odparowania rozpuszczalnika zawartego w aktywatorze a następnie przyłożyć wkład na środku uszkodzenia. W celu dociśnięcia oraz odprowadzenia powietrza wałkować rolką od środka do brzegów łaty. W trakcie instalowania łaty opona musi być w luźnym położeniu(nie należy nadmiernie rozwierać brzegów opony).

Na zszorstkowany obszar opony, którego nie przykryła łata należy nałożyć warstwę TG SEL.

Pełny proces wulkanizacji w temperaturze 20oC trwa około 70 godzin. Proces wulkanizacji trwający 2-3 godziny pozwala na montaż. Normalna eksploatacja nie powinna nastąpić przed upływem 6 godzin przy większych uszkodzeniach jeszcze dłużej.

Wkłady do opon są przeznaczone do napraw pogwoździowych, wzmacniających oraz sekcyjnych w dowolnym naprawialnym obszarze opony. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja wkładu zapewnia optymalna elastyczność w strefie szczególnie gwałtownych, ekstremalnych odkształceń boku i barku opony. Wkładki stabilizujące na końcówkach kordu zapobiegają przecięciom obwodowym. Specjalnie dobrane kolejne warstwy łaty zapewniają jednorodne połączenie, szczelność, oraz doskonałą współpracę z naprawioną oponą.

Komentarze są wyłączone.