Uszkodzenia opon

Uszkodzenia opon i przyczyny ich powstawania

Podstawowe przyczyny powstawania uszkodzeń opon

Pękniecie warstw osnowy oraz opasania stalowego wskutek uderzenia w ostra przeszkodą.

Nieprawidłowe zużycie rzeźby bieżnika opony spowodowane nieprawidłową zbieżnością kół oraz przebicie bieżnika ostrym przedmiotem (gwoździem) w czasie eksploatacji.

Obwodowe załamanie osnowy z powodu stałego przeciążenia opony i uderzenia w ostrą przeszkodę w czasie eksploatacji.

Obustronne załamanie warstw osnowy połączone z trwałą deformacją boków, wskutek przeciążenia opony i kontynuacji jazdy po zejściu powietrza.

Mechaniczne przecięcie opony na barku wraz z rozerwaniem warstw osnowy, połączone z wyrwaniem elementów rzeźby bieżnika, wskutek eksploatacji w trudnych warunkach terenowych. Eksploatacja opony na zawyżonym ciśnieniu, o czym świadczy zwiększone zużycie bieżnika w części środkowej.
Pękanie gumy na barku opony do osnowy, połączone z odwarstwianiem bieżnika, wskutek eksploatacji przy zwiększonym ciśnieniu i obciążeniu.

Dwustronne, obwodowe załamanie osnowy z powodu stałego przeciążenia opony, uderzenia w przeszkodę i eksploatacji po zejściu powietrza.

Pęknięcie i rozerwanie warstw osnowy do wewnątrz opony wskutek uderzenia w przeszkodę. Uszkodzenie takie powstaje głównie przy zawyżonym ciśnieniu eksploatacyjnym opony.

Mechaniczne uszkodzenie w czole bieżnika, połączone z rozerwaniem warstw osnowy i opasania, wskutek najechania na ostrą przeszkodę. Takie uszkodzenia powstaja głównie przy dużych prędkościach jazdy i gwałtownym uderzeniu w przeszkodę.

Obwodowe załamanie osnowy połączone z miejscowym pęknięciem gumy nad stopka wskutek stałego przeciążenia opony i uderzenia w ostrą przeszkodę.

Mechaniczne uszkodzenie partii stopowej opony wskutek używania niewłaściwej obręczy i stałego przeciążenia opony w eksploatacji.

Mechaniczne uszkodzenie warstw osnowy na boku opony, wskutek najechania i uderzenia w ostrą przeszkodę.

Mechaniczne uszkodzenie warstw osnowy na boku opony, wskutek gwałtownego uderzenia w przeszkodę.

Uszkodzenie mechaniczne czoła bieżnika opony, wskutek najechania na obce ciało (śruba) i przebicie warstw osnowy i opasania.

Obwodowe wytarcie bocznej powierzchni opony spowodowane częstym obcieraniem opony o krawężniki lub w przypadku eksploatacji na kołach bliźniaczych, dostania się obcego ciała pomiędzy opony. Mechaniczne uszkodzenie stopki jest spowodowane używaniem technicznie niesprawnej obręczy i pierścienia (silna korozja, nieczystości, ostre zadziory).

Niewłaściwa eksploatacja opony „zimowej”, przedwczesne zużycie bieżnika wskutek jazdy po drogach szutrowych, kamienistych. Opona przeznaczona jest do jazdy po śniegu i lodzie (bieżnik Kormoran Winter).

Obwodowe odparzenia na barku opony połączone z trwałą deformacja boków wskutek przeciążenia w czasie eksploatacji.

Komentarze są wyłączone.