Przyleganie opony

Przyleganie opony do nawierzchni

agua1Opona styka się z powierzchnią nawierzchni zwaną śladem współpracy, śladem opony lub powierzchnią przylegania. Ślad współpracy zależy od rodzaju pojazdu, konstrukcji opony, ciśnienia oraz siły jaka działa na koło.

We współczesnych oponach ślad współpracy pojazdu stojącego zbliżony jest do prostokąta. W pojeździe poruszajacym się ślad współpracy ma różny kształt w zależności od rodzaju opony i producenta. Podczas jazdy ślad przylegania jest mniejszy.

Komentarze są wyłączone.