Pompowanie azotem

Pompowanie azotem

Od początku lat sześćdziesiątych laboratoria producentów ogumienia oraz niezależne instytucje badawcze prowadziły badania nad zagadnieniem wpływu medium wypełniającego oponę na jej zużycie.
Już wtedy wyniki przeprowadzanych prób potwierdziły techniczno-ekonomiczną zasadność stosowania azotu.

Wówczas też wprowadzono pompowanie azotem w kołach pojazdów pracujących w najcięższych warunkach:

W przemyśle wydobywczym
W przemyśle lotniczym
W transporcie towarów palnych i niebezpiecznych
W sportach samochodowych (Formuła 1)

Za stosowaniem azotu jako medium do pompowania opon przemawia kilka naukowo potwierdzonych faktów.
Do najważniejszych z nich należą:

opona napompowana azotem utrzymuje ciśnienie trzykrotnie dłużej niż opona napełniona tlenem. Fakt ten ma niebagatelne znaczenie, gdyż ciśnienie w oponie niższe od nominalnego o 0,2 bara skraca żywotność opony o 10%, a ciśnienie niższe o 0,6 bara powoduje skrócenie jej żywotności niemalże o połowę.
azot pozytywnie wpływa na żywotność opon – przeprowadzone testy wykazały, że zmniejszenie ilości tlenu o 6% powoduje wydłużenie żywotności aż o 22%.
ze względu na właściwości chemiczne azotu i brak wchodzenia tego gazu w reakcję z metalem występuje mniejsze ryzyko wystąpienia rdzy na obreczy.
azot jest gazem niepalnym i nie podtrzymuje palenia, zatem nie występuje ryzyko powstania pożaru podczas pompowania opon – szczególnie ciężarowych.
przy oponie napompowanej azotem nie występuje zużycie warstwy butylowej i karkasu, w przeciwieństwie do opony napompowanej powietrzem, co jest szczególnie istotne dla procesu bieżnikowania.

Mimo wielu potwierdzonych korzyści płynących ze stosowania azotu do pompowania opon, potwierdzonych także przez renomowanych producentów ogumienia, dopiero w ostatnich kilku latach jego stosowanie stało się popularne.
Obecnie na rynku możemy spotkać dwie metody pompowania kół azotem, które są wykorzystywane w serwisach ogumienia:

pompowanie azotem przy użyciu gazu z butli. Jest to najprostsza metoda pompowania kół azotem. Do jej najważniejszych zalet należą niskie koszty instalacji oraz duża dostępność azotu w butlach.
pompowanie za pomocą wytwornicy azotu polega na zastosowaniu urządzenia, które odzyskuje azot z powietrza. Jedną z pierwszych firm, która opracowała takie urządzenie z przeznaczeniem dla branży motoryzacyjnej, jest firma Butler.

Ciekawostkę stanowi zasada działania:

Głównym elementem generatora azotu do kół jest specjalny filtr rozdzielający cząsteczki tlenu od cząsteczek azotu. Sprężone powietrze, które zasila generator azotu przepływa przez membranę zbudowaną z wielu włókien polimerowych. Ponieważ cząsteczki tlenu mają inną prędkość niż cząsteczki azotu, przenikają one na zewnątrz membrany zapewniając jednorodny przepływ cząstek azotu.
Wniosek

Napełnianie opon azotem to uzasadniona innowacja przeznaczona dla każdego kierowcy. Jej skutkiem jest nie tylko oszczędność opon i pieniędzy użytkowników, ale także znaczna poprawa bezpieczeństwa na drodze.

Komentarze są wyłączone.